mimemo – mini media mokum

mimemo = mini media mokum
in de volksmond wordt amsterdam ook wel mokum genoemd – een gemeente die er trots op is “de meest multiculturele stad ter wereld” te zijn:
“met meer dan 180 nationaliteiten scoort amsterdam hoog qua diversiteit.” – iamsterdam.com (het officiële portaal van amsterdam)

doelstelling
het bevorderen van levenslang leren omwille van duurzaamheid en zelfredzaamheid

natuurlijk moet voor alles wat de moeite waard is worden betaald: de technologie zó te heroriënteren dat zij de mens dient in plaats van hem te vernietigen, vergt in de allereerste plaats een inspanning van de verbeelding en het afleggen van de angst *

Details

* E.F. Schumacher, Hou het klein: Een economische studie waarbij de mens weer meetelt (conclusie van het hoofdstuk “Technologie met een menselijk gezicht”)

mimemo – english

mimemo = mini media mokum
mokum is another name for amsterdam – “the most multicultural city in the world”:
“with over 180 nationalities, amsterdam is scoring high marks on diversity.“ – iamsterdam.com (amsterdam’s official portal)

value statement
fostering lifelong learning in the service of sustainability and self-determination

no doubt, a price has to be paid for anything worth while: to redirect technology so that it serves man instead of destroying him requires primarily an effort of the imagination and an abandonment of fear *

Details

* E.F. Schumacher in Small is Beautiful: A Study of Economics as if People Mattered (concluding remarks, ch. “Technology with a Human Face”)

mimemo – deutsch

mimemo = mini media mokum
mokum ist ein anderer name für amsterdam – “die multikulturellste stadt der welt”:
dank ihrer aus 180 ländern stammenden bevölkerung – iamsterdam.com (offizielles portal der stadt amsterdam)

ausgangspunkt
lebenslanges lernen für ein zukunftsfähiges wie selbstbestimmtes bestehen

werte haben ihren preis: sich mit vorstellungskraft statt ängstlich dafür einzusetzen, dass technologie der menschheit nützt statt sie zugrunde zu richten *

Details

* frei übersetzt aus der englischen Originalausgabe Small is Beautiful; Titel der deutschen Ausgabe: Die Rückkehr zum menschlichen Maß