de toekomst

filosofische fietsroute >>
photo © ludwig pesch

mini media mokum blijft bezig zonder winstoogmerk: om interculturele projecten en wederzijds begrip te kunnen ondersteunen en bevorderen

Men moet menselijke handelingen niet bespotten, niet betreuren, niet veroordelen, maar begrijpen – Spinoza (1677 geciteerd op de Tegel Mozes en Aäronkerk te Amsterdam) 

It is wonderful what the human system is capable of doing when it is put to itGandhi: Essential Writings (“The Pencil’s Stub”)